coron

آخرین اخبار در مورد نشر امیرکبیر

«زندانی کازابلانکا» با ترجمه ایرج پزشک‌زاد به چاپ ششم رسید

چاپ ششم رمان «زندانی کازابلانکا» نوشته موریس دوکبرا و با ترجمه ایرج پزشک‌زاد توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد. به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، چاپ ششم رمان «زندانی کازابلانکا» نوشته موریس دوکبرا و با ترجمه ایرج پزشک‌زاد توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد. قرار نیست همیشه مجازات و زندان برای انسان زجرآور باشد خصوصاً اگر پشت آن داستانی باشد که در دل خود روایتی از عشق ر ...